Navigation: Quản lý chất lượng » Quản lý chất lượng Thursday, 16.08.2018
 
 
Tin tức
 
Thông tin liên hệ

SAIGON OFFICE
36 Dien Bien Phu
15th Ward, Binh Thanh District
Ho Chi Minh City
Tel : (08) 35120163 - 35128117
Fax : (08) 38991556 
E-mail : info@betongtienphong.vn

 

LONGAN FACTORY (TPC No. 3)

10th Commune
Luong Hoa Village,
Ben Luc Ward

Long An Province 
Tel : (072) 364 6900
Fax : (072) 364-6723

 
Quản lý chất lượng

Để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là cam kết về thương hiệu & chất lượng sản phẩm, TPC áp dụng hệ thống quản lý ISO 9000-2008 đồng thời sử dụng các tiêu chuẩn, quy trình quản lý trong &  ngoài nước để liên tục kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá và nghiệm thu nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra của sản phẩm một cách khoa học trước khi xuất xưởng, theo danh sách được liệt kê dưới đây: 


Vietnamese National Standard : TCVN, TCXDVN
American Society of Testing Materials : ASTM
Japanese Institute Standards : JIS
British Standards Institute : BIS
American Concrete Institute : ACI 

Prestressed Concrete Institute:  PCI MNL 116, PCI Design Hand Book

National Precast Concrete Associations: NPCA

 

Cụ thể, trước khi được nghiệm thu xuất xưởng, tất cả các sản phẩm của TPC đều phải trải qua các thủ tục kiểm tra chặt chẽ, ngặt nghèo của đội ngũ quản lý QA/QC, để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được nghiệm thu đều đạt yêu cầu. Tẩt cả các sản phẩm đều được phân loại, các sản phẩm lỗi sẽ bị loại và cuối cùng là hủy. Bên cạnh các sản phẩm sản xuất theo hợp chuẩn đã công bố, TPC đồng thời cũng tiến hành sản xuất theo các đơn đặt hàng đặc biệt tùy theo nhu cầu của khách hàng.

 

 

 

 

 


 

Standard Products                                                      Special Products

- PC Spun Piles (Ø 250 to Ø 1000)                                    - PC I Girders, Super T   
- PC Square Piles (D25 to 500)                                       - PC Beam & Columns                               
- PC Flat Sheet Piles                                                       - Drainage Pipes 
- PC Corrugated Sheet Piles                                             - Wall Panel, Floor Slabs

                                                                                    - Client’s requirement