Navigation: Trang chủ » Công nghệ » Phòng thí nghiệm Sunday, 22.07.2018
 
 
 
Phòng thí nghiệm

Mẫu nén bê tông 15x15x15, 15x30cm

 

Nén mẫu bê tông 15cmx15cm

 

Thí nghiệm cấp phối bê tông

Phòng thí nghiệm TPC chịu trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên quy trình sản xuất dựa theo các tiêu chí, tiêu chuẩn hoặc yêu cầu thiết kế đề ra. Kết quả sẽ được báo cáo, trình bày và lưu trữ một cách khoa học nhằm thiết lập căn cứ để nghiệm thu chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, cũng như chất lượng sản phẩm đầu ra trước khi chứng chỉ xuất xưởng được phát hành.

                                  

Một số công việc thí nghiệm nổi bật được thực hiện hằng ngày tại phòng thí nghiệm TPC:

 • Độ sụt các mẻ bê tông
 • Thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tông
 • Kiểm tra cấp phối cốt liệu thô, cốt liệu mịn
 • Kiểm tra mođun độ lớn của cát
 • Kiểm tra độ nén dập của đá dăm
 • Tính toán khối lượng riêng, khối lượng thể tích cát & đá
 • Độ ẩm cát & đá
 • Xây dựng cấp phối bê tông chuẩn, cấp phối cho sản xuất
 • Kiểm tra giới hạn bền & giới hạn chảy của thép
 • Kiểm tra độ giãn dài của thép dự ứng lực
 • Kiểm tra mác bê tông bằng súng bật nảy (trụ điện, đà cản, đà neo)

Các thí nghiệm điển hình được thực hiện theo định kỳ hoặc tần suất quy định:

 • Độ bền uốn thân cọc
 • Độ bền uốn của mối nối thân cọc
 • Lực đầu trụ của cột điện BTLT
 • Lực cắt của thân cọc

                                                               >> Xem tiếp