Navigation: Trang chủ » Dự án » Dự án đã hoàn thành Sunday, 22.07.2018
 
 
 
Dự án đã hoàn thành
Nhà máy Thép Guang Lian
 
Nhà máy Hansae TG Garment Factory
 
Kho lá thuốc Lô 28, Đường số 3, KCN Tân Tạo
Nhà xưởng mẫu 5000m2, Củ Chi
Trang 7 / 7