Navigation: Trang chủ » Tin tức » Tin chuyên ngành Sunday, 22.07.2018
 
 
 
Tin chuyên ngành
Bê tông tham gia Hội Công nghiệp Bê tông (15-03-2012)

Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bê tông. Mục tiêu hoạt động của Hội là tập hợp các đơn vị sản xuất Vật liệu Xây dựng, bê tông tư vấn thiết kế, thi công, giám sát chất lượng, các viện nghiên cứu, trường Đại học...và các giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực bê tông và kết cấu Bê tông cốt thép để phát triển ngành bê tông Việt Nam đạt trình độ công nghệ ngang tầm khu vực và thế giới.

TinTuc_Hiephoibetong

      Việc Bê tông TICCO là Hội viên của Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam sẽ có điều kiện tiếp cận đầy đủ các kênh thông tin trong ngành Bê tông, các tiêu chuẩn kỹ thuật và bê tông mới ban hành, các hội nghị khoa học, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật...phục vụ tích cực cho việc định hướng phát triển sản xuất và kinh doanh của Công ty trong những năm tới.