Navigation: Trang chủ » Sản phẩm » Cọc ống Sunday, 22.07.2018
 
 
 
Cọc ống
  Cọc bê tông ly tâm dự ứng lực (PC)
Cọc TPC bê tông ly tâm ứng suất trước (PC) và cọc bê tông ly tâm cường độ cao ứng suất trước (PHC) được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS A5335-1979 và JIS A5337-1982
 
  Cọc bê tông dự ứng lực cường độ cao (PHC)
Cột điện bê tông ly tâm ứng suất trước được sản xuất theo Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 5846 - 1994 & TCVN 5847 - 1994 hoặc sản xuất theo yêu cầu của Khách hàng