Navigation: Trang chủ » Sản phẩm Sunday, 22.07.2018
 
 
 
Sản phẩm
  Cọc bê tông ly tâm dự ứng lực (PC)
Cọc TPC bê tông ly tâm ứng suất trước (PC) và cọc bê tông ly tâm cường độ cao ứng suất trước (PHC) được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS A5335-1979 và JIS A5337-1982
 
  Cọc vuông bê tông cốt thép (RC Pile)
Cọc vuông bê tông cốt thép (RC Pile) được sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Nam nước ngoài đã công bố, hoặc có thể sản xuất theo tiêu chuẩn yêu cầu và
 
  Cọc vuông bê tông dự ứng lực (PC Square Pile)
Cọc vuông bê tông dự ứng lực (PC Square Pile) được sản xuất theo TCXDVN 389-2007 “Kết cấu bê tông dự ứng lực”, hoặc hợp chuẩn theo các quy trình quản lý sản xuất nước ngoài đã
Trang 1 / 2