Email Hỗ Trợ

info@betongtienphong.vn

0903.815.900 - Mr.Phong

Giờ Làm Việc

T2 - T6 08:00 - 17:00

EnglishVietnamese

Cọc bê tông ly tâm ứng xuất trước

STANDARDS

Tien Phong P.C Piles And PHC Piles comply with the JIS A 5335-1979 and JIS A 5337-I982 or manufactured to suit customer’s standard.

CONCRETE STRENGTH

Minimum concrete strength at 28 days

 • P.C Piles 500 kg/cm2
 • PHC Piles 800 kg/cm2
APPLICATIONS

P.C spun piles are used for foundation such as Power stations, high-rise buildings, fly-over bridges, bridges, ports and marine structures, retaining walls ect….

SPECIAL FEATURES

Spun concrete piles are manufactured in a well organized and controlled factory, Hence uniform quality can be obtained

Using High strength concrete of 60-80 N/mmi together with spinning process and the effect of prestressing in the concrete improve the structural strength of piles and other special features:

 • High axial load capacity
 • High tensile capacity
 • Large bending moment
 • Prevents cracking in the pile
 • High resistance to sulphate attack and steel reinforcement corrosion
 • Absence of torsional stresses induced during driving
 • Enables the piles to be driven through hard strata

Spun concrete piles can be manufactured in longer length of 36m. Fast, economical and easy splicing, low unit weight hence lower cost. High rate of production, high early strength enable the quick delivery of the piles.

TIÊU CHUẨN

Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước (P.C) và cọc bê tông cường độ cao ứng suất trước (PHC) được sản suất theo tiêu chuẩn JIS A 5335-1979 và JIS A 5337-|982, hoặc có thể sản xuất theo tiêu chuẩn của khách hàng.

CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG

Cường độ bê tông tối thiểu tại 28 ngày

 • Đối với cọc P.C 500 kg/cm2
 • Đối với cọc PHC 800 kg/cm2
CÔNG DỤNG

Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước dùng làm nền móng cho các công trình như trạm điện, nhà cao tầng, cầu, cầu vượt, bến cảng, các công trình biển, tường chắn,…

ƯU ĐIỂM

Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước được sản xuất và quản lý trong môi trường nhà máy nên chất lượng đồng đều được duy trì.

Sử dụng bê tông mác cao 60-80 N/mm2 cùng với quá trình quay ly tâm, và tác động của ứng suất trước làm cải thiện được kết cấu chịu lực của cọc và các tính năng ưu việt khác của cọc:

 • Tải dọc trục cao
 • Khả năng chịu kéo cao
 • Momen uốn lớn
 • Chống nứt cọc
 • Chống ăn mòn sun phát và chống ăn mòn cốt thép
 • Không xuất hiện ứng suất gây xoắn nứt trong quá trình đóng
 • Cho phép đóng xuyên qua các lớp địa tầng cứng

Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước có thể sản xuất dài hơn 36m cho một đoạn, mối ghép lắp nhanh và kinh tế, trọng lượng trên một đơn vị chiều dài thấp dấn đến giá thành hạ. Vòng quay sản xuất sản phẩm nhanh, đạt cường độ cao đáp ứng tiến độ giao hàng.

PROPERTIES OF PILES