Email Hỗ Trợ

info@betongtienphong.vn

0903.815.900 - Mr.Phong

Giờ Làm Việc

T2 - T6 08:00 - 17:00

EnglishVietnamese

Cột điện bê tông ly tâm ứng xuất trước

STANDARDS

Pretentioned spun concrete poles are manufactured to comply with TCVN 5846 – I994, TCVN 5847 – I994 or manufactured to suit customers requirement.

CONCRETE STRENGTH

Widely used concrete strength of 40 Mpa, according to suit
customers requirement, the concrete strength can be manufactured up to 80 Mpa.

APPLICATIONS

Pretentioned spun concrete poles are used for electric power transmition and distribution lines, telecommunication lines, street lighting.

SPECIAL FEATURES

Using prestressed concrete together with spinning process make the concrete dense, prevent cracking, high resistance to sulphate attack and steel reinforcement corrosion therefore pretentioned spun concrete poles are used to suit salty water’ areas or sea areas. The weigh of P.C poles is light when comparing with ordinary poles so you have advantage in the transportation, installation and low cost.

TIÊU CHUẨN

Cột điện bê tông ly tâm ứng suất trước được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5846 – I994, TCVN 5847 – I994 hoặc sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG

Cường độ bê tông thông dụng là 40 Mpa, theo yêu cầu của khách hàng có thể sản xuất đến mác bê tông 80 Mpa.

CÔNG DỤNG

Cột điện bê tông ly tâm ứng suất trước được sử dụng cho các đường dây tải điện, đường dây điện thoại, chiếu sáng công cộng.

ƯU ĐIỂM

Sử dụng bê tông ứng suất trước, kết hợp với quay ly tâm đã làm cho bê tông của trụ điện đặc chắc, kháng nứt nên tăng khả năng chống ăn mòn sun phát và ăn mòn cốt thép. Vì vậy trụ bê tông ly tâm dự ứng lực sử dụng rất phù hợp đối với các vùng ven biển, nước mặn.

Trọng lượng của trụ bê tông ly tâm ứng suất trước nhẹ hơn trụ thông thường nên thuận lợi trong việc vận chuyển, lắp đặt và giá thành hạ.