Email Hỗ Trợ

info@betongtienphong.vn

0903.815.900 - Mr.Phong

Giờ Làm Việc

T2 - T6 08:00 - 17:00

EnglishVietnamese

Cung cấp dịch vụ ép và đóng cọc

Cur company specialize supplying pile driving services with other methods as: pure drive method, pure press method, pre-bore and press method, center boringand_press method.

Specially, we have modern hydrawlic static pile drivers with features as follows:

  • Pilling press: 600 tons-900 tons
  • No pollution, no vibration, noiseless
  • High pilling rate and excellent pilling quality

Hydrawlic static pile drivers (600 tons-900 tons) to meet various working conditions and customers requirements for pile driving ofhigh buildings.

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ đóng cọc bằng nhiều phương pháp như đóng thuần túy, ép thuần túy, khoan kết hợp với ép, khoan giữa tâm kết hợp với ép. Đặc biệt công ty chúng tôi cỏ trang bị máy ép cọc hiện đại có ưu điểm như sau:

  • Lực ép 600 tấn-900 tấn
  • Không ô nhiếm, không rung, không ồn
  • Tốc độ ép và năng suất cao

Máy ép cọc 600 tấn đến 900 tấn rất phù hợp với các điều kiện làm việc khác nhau và yêu cầu khách hàng cho việc thi công ép cọc cho các nhà cao tầng.