Email Hỗ Trợ

info@betongtienphong.vn

0903.815.900 - Mr.Phong

Giờ Làm Việc

T2 - T6 08:00 - 17:00

EnglishVietnamese

Cầu Cảng

CẢNG QUỐC TẾ LONG SƠN

Cung cấp cọc BTLT ứng suất trước D500, D700

KHU BẾN TỔNG HỢP ĐỊNH AN

Cung cấp cọc BTLT ứng suất trước D500, D700 và cừ ván SW600B

ĐIỆN GIÓ ĐẮC LẮC

Cung cấp cọc BTLT ứng suất trước D800

ĐIỆN GIÓ ĐÔNG HẢI – TRÀ VINH

Cung cấp cọc BTLT ứng suất trước D800